Čestitamo roditeljima
25. 5. 2017.

Tia Fekete, Eva Buhin, Noa Vuka, Helena Mihaljević
Objavljeno 25. svibnja, 2017.

Tia Fekete (2500/47), kći Sabrine i Norberta

Eva Buhin (3170/48), kći Anite i Dalibora

Noa Vuka (4150/52), sin Vedrane Flačer Vuke i Zvonka Vuke

Helena Mihaljević (3710/50), kći Martine i Daria