Novosti
ISTRAŽIVANJE O DRŽAVNOJ MATURI

Dobro osmišljena, ali loše provedena
Objavljeno 19. svibnja, 2017.

Državna matura je dobro osmišljena, ali loše provedena, što rezultira nezadovoljstvom učenika i visokoobrazovnih ustanova, smatra 48 posto od gotovo 500 ispitanika koje je EduCentar upitao što misle o državnoj maturi kao konceptu za provjeru znanja i upis na fakultet. Ispitanici navode kako sve škole polažu maturu prema gimazijskom programu, tako da su gimnazijalci bolje pripremljeni. “Matura je dobro osmišljena, ali doista loše provedena. Što će hrvatski jezik studentu FER-a, a što matematika onome na studiju povijesti umjetnosti”, ističe jedan ispitanik. Mali dio ispitanika, 9 posto, smatra da je državna matura dobro osmišljen i proveden koncept za upis na fakultete i visokoškolske ustanove. Kao jednu od najpozitivnijih strana državne mature ističu mogućnost prijave na više fakulteta odjednom, što zamjenjuje više prijamnih ispita. H