Regija
RAZGOVOR: IVICA KLEM, NAČELNIK OPĆINE NIJEMCI

Inkubator Agrostart pomoći će opstanku mladih OPG-ova
Objavljeno 15. svibnja, 2017.

Općina Nijemci 15. svibnja slavi svoj dan, što je bio povod za razgovor s načelnikom Općine Ivicom Klemom.

Dan općine prigoda je za rezime učinjenoga u proteklih godinu dana i predstavljanje planiranih investicija.

- U proteklom razdoblju, osim redovitog održavanja infrastrukture na području svih osam općinskih naselja, realizirane su i investicije u gradnju nerazvrstanih cesta na području naselja Podgrađe i Nijemci, obnovljen je i dio pješačkih staza. U naseljima Nijemci i Podgrađe obnovljena je vodovodna mreža, sagrađena biciklistička staza Nijemci - Donje Novo Selo, postavljene su pametne klupe u Nijemcima na potezu prema izletištu Sopotac. Također, u fazi natječaja je gradnja poljoprivrednog inkubatora Agrostart, kroz koji će se sagraditi šest plastenika namijenjenih poticanju mladih OPG-ova u proizvodnji visokodohodovih pljoprivrednih kultura. Trenutno smo u fazi čišćenja proračuna i priprema za provedbu projekta Horis, koji nam je odobren na EU natječaju Prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija, a kroz koji će se izgraditi dio infrastrukture i u Donjem Novom Selu, izletištu Sopotac te rekonstruirati cesta od Donjeg Novog Sela do izletišta Sopotac. Osim navedenog, još tri prijavljena projekta na EU natječaje čekaju rezultate. Kroz te se projekte planira sagraditi Poduzetnički centar u Nijemcima i dječji vrtić te potpuno rekonstruirati Ulicu braće Radić. Ukupna vrijednost projekta je oko 16 milijuna kuna. Uz to, planira se i gradnja pješačko-biciklističke staze uz rijeku Bosut.

Gospodarski razvoj

Možete li detaljnije predstaviti projekt Horis?

- Projekt Horis pridonijet će rješavanju problema i izazova koji se odražavaju u nedostatku mogućnosti iskorištavanja turističkog potencijala u relevantnom području na temelju konjičke tradicije i bogate kulturne konjičke baštine. Glavni je cilj ovog projekta obogatiti i diversificirati turističku ponudu u prekograničnom području koji se temelji na kulturnoj i prirodnoj baštini regije - tijesnom suživotu čovjeka i konja kroz stoljeća. Dakle, projekt će diversificirati, integrirati i obogatiti prekograničnu turističku ponudu temeljenu na konjičkoj tradiciji i podrijetlu. Projektom će svi partneri dobiti potrebne objekte za konje, konjičku opremu i jahače, sudionici će se educirati za razvoj turističkog potencijala na prekograničnom teritoriju te za rad s konjima u turističke kao i u terapeutske svrhe.

Kakav je gospodarski potencijal općine Nijemci?

- Gospodarski potencijal općine najviše se očituje u velikim šumnim površinama, Zoni Lipovac i Zoni Nijemci, poljoprivrednim površinama, očuvanoj prirodi te u geoprometnoj poziciji. Osim navedenog, kroz Lokalnu akcijsku grupu Bosutski niz potpisan je 20. veljače 2017. ugovor kojim su ugovorena sredstva za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014. - 2020. u ukupnom iznosu od 8.993.876 kuna. Svota se dijeli na podmjere: provedba operacija unutar CLLD strategije (provedba LRS) u iznosu od 6.852.477 kuna, pripremu i provedbu aktivnosti suradnje LAG-a u iznosu od 342.623 kuna, te tekuće troškove i animacija iz PRR 2014. - 2020. u iznosu od 1.798.775 kuna. Kad govorimo o gospodarskim potencijalima, tu pripada i projekt Autopark Lipovac, koji je planiran u skladu s prostornom planskom dokumentacijom općine Nijemci u Poslovnoj zoni Lipovac - jug.

Turistički aduti

Što turistički obilježava općinu Nijemci?

- U kontekstu turizma, općinu posebno obilježava očuvana priroda s bogatom florom i faunom, bogato kulturno nasljeđe te niz manifestacija i događanja koji obogaćuju turističku ponudu, a tu ponajprije mislim na manifestaciju 'Divan je kićeni Srijem'. Gastroturizam je također karakterističan jer tradicionalna hrana predstavlja gastrokulturno nasljeđe Srijema. Uz sve to, imamo i naš turistički brod “Sveta Katarina”, koji vozi sve više gostiju, što nas posebno veseli. S dolaskom lijepog vremena sve je veći interes za posjet općini Nijemci, pa tako imamo najave velikog broja učenika, koji mogu mnogo toga naučiti o flori i fauni našeg kraja.

Tradicijski potencijal?

- Udruga Doba mudrosti provodi projekt Aktivno doba mudrosti, u okviru kojeg djeluje kreativna skupina koja održava radionice ručnog rada: izradu blagdanskih dekoracija, štrikanje i heklanje, zlatovez i goblen, izradu igračaka i ukrasnih predmeta od šuške. Sportsko-rekreativna skupina organizira izlete u Bizovačke toplice, vožnju brodom “Sveta Katarina”, uz dnevne aktivnosti, šetnje i vrtlarenje.

Kako Općina pomaže mještanima u poboljšanju uvjeta života i zapošljavanju mladih?

- Općina Nijemci sufinancira energetsku obnovu zgrada s dodatnih 5 posto na iznos sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina kontinuirano radi na povećanju mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja, ponajprije mladih. Neke od poduzetih mjera su pokretanje poljoprivrednog inkubatora Agrostart, gdje će mladi po iznimno povoljnim uvjetima dobiti na korištenje zaštićene prostore za poljoprivrednu proizvodnju, plastenike, uz minimalne operativne troškove. Također, Općina je pokrenula Program poticanja poljoprivrede, kroz koji se sufinancira niz aktivnosti budućih mladih poljoprivrednika. Tako se 12 mjeseci 100 posto sufinanciraju troškovi poreza i doprinosa na OPG-u, sufinancira se sadni/sjetveni materijal u voćarstvu, povrtlarstvu i cvjećarstvu, troškovi izgradnje sustava navodnjavanja te niz drugih troškova koji su prepreka mladim ljudima pri pokretanju vlastitog OPG-a.

Kakav je socijalni program Općine?

Socijalni program Općine Nijemci obuhvaća niz oblika pomoći. Mještani ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, jednokratne pomoći, pomoći za novorođenu djecu, pomoć za pogrebne troškove, pomoć u sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola, pravo na troškove ogrjeva, kao i potpore studentima i učenicima kroz stipendije i sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima.

Mario KOKAJ
Projekt “Nijemci stari grad”

Koje su posebnosti kulturnog nasljeđa?

- Cijelo područje općine Nijemci još uvijek nije arheološki istraženo. U pripremi je projekt 'Nijemci stari grad', za koji pripremamo idejno rješenje u suradnji s profesorom Aleksandrom Durmanom i profesorom Markom Dizdarom. Projekt 'Nijemci stari grad' kulturno će osnažiti turističku ponudu, kao i vratiti Općini Nijemci značenje koji je nekada imala. Želja nam je da nakon arheoloških iskapanja i završetka tih istraživanja napravimo po jednu repliku iz raznih povijesnih razdoblja kako bismo pokazali kakav je bio život u njima.

Projekt Horis obogatit će prekograničnu turističku ponudu temeljenu na konjičkoj tradiciji

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PREDSTAVLJEN NOVI ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

VPŽ raspolaže s oko 100.000
hektara poljoprivrednog zemljišta

2

POVODOM DANA PLANETA ZEMLJA

HNS dijelio sadnice

3

UZGAJIVAČI HLADNOKRVNIH KONJA

Licence za pastuhe