Učionica
ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus
Objavljeno 13. svibnja, 2017.

Vezani članci

ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, professor emeritus

Rođena je 12. lipnja 1942. u Osijeku. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Osijeku, a Ekonomski fakultet u Osijeku završila je 1965. Magistrirala je 1972. na Purdue University, Krannert Graduate School of Industrial Administration, Lafayette (Indiana, SAD). Diplomu Master of Science in Management nostrificirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1974.

Akademski stupanj doktora ekonomskih znanosti stekla je 1975. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta u Zagrebu, obranom doktorske disertacije “Interne cijene u poslovnom sistemu”. Radno iskustvo stjecala je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Belje (1965. - 1971.), a od 1973. radi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U suradnji sa svojim istraživačkim timom pokrenula je prvi znanstvenoistraživački projekt o teoriji i praksi poduzetničke ekonomije u Hrvatskoj (1988. godine) i od tada razvija nacionalno i internacionalno prepoznatljivu istraživačku jezgru u području poduzetništva projektima financiranima od resornog ministarstva. Bila je voditeljica 11 znanstvenoistraživačkih projekata te voditeljica šest međunarodnih projekta financiranih od Europske unije. Od 2002. vodi istraživački tim Hrvatske u okviru najvećeg svjetskog istraživanja o poduzetništvu Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Od 2010. bila je u tri mandata član Upravnog odbora GEM konzorcija. U okviru GEM konzorcija vodi Research and Innovation Advisory Committee na svjetskoj razini.

Objavila je tri knjige, deset poglavlja u knjigama, 14 znanstvenih studija, 45 znanstvenih radova u časopisima ili publikacijama s međunarodno priznatim recenzijama, sudjelovala je na 25 međunarodnih skupova te održala šest pozvanih plenarnih predavanja na međunarodnim skupovima. Bila je urednica u četiri znanstvena zbornika i članica je uredništva dvaju znanstvenih časopisa. Bila je pokretač i voditelj Zavoda za ekonomska istraživanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Pod njezinim mentorstvom doktoriralo je 20 istraživača, od kojih većina djeluje na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, ali i na Poljoprivrednom i Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

U nastavnoj djelatnosti posebno se angažirala na uvođenju sistemskog pristupa u razumijevanju ekonomije i poslovnih procesa oblikovanjem i izvođenjem novih predmeta (Teorija sistema i informacija, Ekonomska kibernetika, Business Intelligence) te cjelovitih studijskih programa poduzetničkog obrazovanja na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, kao i na uvođenju poduzetničkih obrazovnih sadržaja u studijske programe drugih sastavnica Sveučilišta u Osijeku (Pravnog fakulteta te interdisciplinarnog sveučilišnog doktorskog studija Zaštita prirode i okoliša), čime je pridonijela i razvoju interdisciplinarnosti u okviru Sveučilišta. Inicijativom i angažiranošću prof. dr. sc. Slavice Singer i njezina tima, 2010. pokrenut je Poslijediplomski međusveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost, kao rezultat suradnje pet sveučilišta (Sveučilište u Osijeku, University of Turku, University of Maribor, University of Klagenfurt i Durham University). Osim toga, naročito je zaslužna za razvoj suradnje s brojnim američkim sveučilištima, kao što su Harvard Business School, Saint Louis University, De Paul University, University of Illinois at Urbana-Champaign (potpisan sporazum o suradnji), University of Wisconsin i Yale University. U suradnji sa svojim timom pridonijela je osnivanju prvih institucija koje su bile početak stvaranja poduzetničkog ekosustava Hrvatske. To su: Centar za poduzetništvo u Osijeku – 1997., CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u Zagrebu – 2001. te mikrokreditna institucija NOA u Osijeku – 1996. godine.

Dva velika međunarodna priznanja

Dobitnica je dva vrhunska priznanja: University of Turku, Turku School of Economics dodijelio joj je počasni doktorat znanosti 2010. godine, a UNESCO joj je 2008. dodijelio jedinu UNESCO Katedru za poduzetničke studije u Hrvatskoj. Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Slavici (Vjekoslavi) Singer, umirovljenoj redovitoj profesorici u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Osijeku, Senat je dodijelio 27. ožujka 2013. zbog istaknutog znanstvenog i nastavnog rada, kojim je ostvarila izniman doprinos u razvitku znanosti Republike Hrvatske, posebice u razvoju ekonomskih znanosti, i unaprijedila znanstveno-nastavnu djelatnost Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Sveučilišta u Osijeku.

Možda ste propustili...

ŠESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O PROUČAVANJU BALKANSKE POVIJESTI U TURSKOJ

Iznjedrili važne zaključke o kulturnim, političkim i povijesnim vezama balkanskih zemalja

ŠESTI PO REDU ZNANSTVENI SKUP GLOBALIZACIJA I REGIONALNI IDENTITET

Jedino održiv gospodarski i društveni razvoj može zaustaviti odseljavanje iz Hrvatske

PROJEKT „ISTRAŽIVANJE BEACONA U SVRHU IZGRADNJE MREŽE KRETANJA – RAZVOJ PLATFORME ZA URBANU MOBILNOST“

FERIT Osijek i Trilix d.o.o. razvijaju platformu za urbanu mobilnost