Čestitamo roditeljima
12. 4. 2017.

Petar Nikolin, Leona Čosić, Maksim Carević, Fran Makoter, Lara Rajs
Objavljeno 12. travnja, 2017.

Petar Nikolin (3130/52), sin Ive i Matije

Leona Čosić (3350/50), kći Snježane i Tomislava

Maksim Carević (3100/48), sin Ivane i Marka

Fran Makoter (3270/50), sin Ines i Danijela

Lara Rajs (3820/52), kći Blanke i Mladena