Čestitamo roditeljima
23. 3. 2017.

Katja Huljić, Tin Moržan
Objavljeno 23. ožujka, 2017.

Katja Huljić (3400/51), kći Katarine i Alberta

Tin Moržan (4000/52) sin Lee i Tomislava