Novosti
BLOKIRANI POSLOVNI SUBJEKTI

Trgovci i građevinari najviše utječu na dug gospodarstva
Objavljeno 20. ožujka, 2017.

Ukupan broj blokada poslovnih subjekata u odnosu na stanje godinu dana ranije smanjuje se u svim županijama, osim u Šibensko-kninskoj. Prema podacima Financijske agencije (Fina) najzaduženiji su blokirani poslovni subjekti s područja Zagreba, na koje se odnosilo 39,7 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,9 milijardi kuna), što je i očekivano s obzirom na to da je na području Zagreba sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata. Prema iznosu blokade slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 15,1 % (2,6 milijardi kuna), Istarske s udjelom od 5,8 % (1 milijardu kuna), Primorsko-goranske s udjelom od 5,7 % (1 milijarda kuna) te Zagrebačke županije s udjelom od 5 % (900 milijuna kuna). Na poslovne subjekte navedenih pet županija odnosilo se 71,3 % svih neizvršenih osnova za plaćanje u Hrvatskoj. Ostalih 28,7 % iznosa disperzirano je na 16 ostalih županija, s udjelima od 0,6 % u Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji te 0,8 % u Bjelovarsko-bilogorskoj do 3,5 % u Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 970 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 853 tisuće te Splitsko-dalmatinske županije sa 782 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos na razini Hrvatske iznosi 591 tisuću kuna. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj (271 tisuća kuna) i Požeško-slavonskoj županiji (285 tisuća kuna). Promatrano prema djelatnostima, na zaduženost cjelokupnoga gospodarstva Hrvatske najviše utječu blokirani poslovni subjekti iz područja trgovine na veliko i na malo, na koje se odnosi četri milijarde kuna ili 22,9 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje. Prema visini duga slijede poslovni subjekti iz područja građevinarstva s 3,4 milijarde kuna duga i udjelom od 19,7 %. Prerađivačka je industrija na trećem mjestu s dvije milijarde kuna neizvršenih osnova i udjelom od 11,5 %, poslovanje nekretninama na četvrtom, sa 1,6 milijardi kuna duga i udjelom od 8,9 %, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 1,4 milijarde kuna i udjelom u ukupnom iznosu blokade od 8,2 %. E.S.

Najviše je blokiranih u djelatnosti trgovine - 6582

Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine - 6582, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 5258, građevinarstvo s 3825 i prerađivačka industrija s 3182 blokirana poslovna subjekta. Prema stanju godinu dana ranije, prosječan je dug, u većini djelatnosti, porastao, i to od 0,9 % u prerađivačkoj industriji do 42,4 % u poslovanju nekretninama, 42,8 % u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 44,8 % u području opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije, 47,8 % u obrazovanju i 112,8 % u području umjetnosti, zabave i rekreacije.

Možda ste propustili...