Učionica
IZV. PROF. DR. SC. BRANKA REŠETAR

Novim studijem Socijalnog rada Pravni fakultet Osijek odgovara potrebama lokalne zajednice
Objavljeno 13. ožujka, 2017.
"IDEJA O OSNIVANJU OVOGA STUDIJA NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU STARA JE VIŠE OD DVADESET GODINA"

Pravni fakultet Osijek drugi je fakultet u Hrvatskoj, nakon zagrebačkoga, koji otvara Sveučilišni preddiplomski studij Socijalnog rada, a prva će generacija studenata biti upisana u idućoj akademskoj 2017./2018. godini.

U povodu toga za Sveučilišni glasnik razgovarali smo s izv. prof. dr. sc. Brankom Rešetar, predsjednicom Katedre za obiteljsko pravo na Pravnom fakultetu Osijek i jednom od troje autora Studijskog programa novoga studija. Druga dva autora su prof. dr. sc. Mladen Knežević i prof. dr. sc. Josip Janković, bivši profesori socijalne politike i socijalnog rada na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Otkada datira ideja o osnivanju novoga studija i koji su razlozi za otvaranje upravo ovoga tipa studija u Osijeku?

- Ideja o osnivanju Studija socijalnog rada na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stara je više od dvadeset godina, što je istaknuto u Strategiji Pravnog fakulteta Osijek (2015.-2020.). Osim toga, potreba za studijem socijalnog rada u ovom dijelu Hrvatske posebno je istaknuta u Prijedlogu socijalnog plana Osječko-baranjske županije 2015.-2020., te Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije iz rujna 2015. godine. U Prijedlogu socijalnog plana Osječko-baranjske županije navedene su sljedeće slabosti u sustavu socijalne skrbi: odljev stručnih kadrova, starenje populacije, sve više samačkih domaćinstava, nedostatak studija socijalnog rada i defektologije, nedostupnost usluga socijalne skrbi u ruralnim krajevima, velika nezaposlenost i društvena apatija, veliki broj osoba u potrebi korištenja socijalnih prava i usluga. Dakle, Pravni fakultet Osijek novim studijskim programom socijalnog rada odgovara potrebama lokalne zajednice.

Tko je pokretač ovog novog studija? Je li ga bilo teško osnovati?

- Pokretač novog studija je Pravni fakultet Osijek, u suradnji s Odsjekom za psihologiju Sveučilišta. Odgovor na pitanje je li bilo teško ovisi o kutu gledanja. S jedne strane, kad postoji volja, znanje i suradnja u akademskoj zajednici, stvaranje novih vrijednosti poput novih studijskih programa užitak je. S druge strane, od prvih nastojanja osnivanja studija socijalnog rada u Osijeku do danas proteklo je više od dvadeset godina, što može ukazivati i na određene poteškoće.

Koliko će nastavnika, iz kojega područja i iz kojih gradova/zemalja predavati na njemu? Drugim riječima, ima li Osijek dovoljnog vlastitog nastavnog kadra?

- Ako pod tim mislite na naše Sveučilište, tada su na Studiju socijalnog rada angažirana 24 nastavnika, od toga 19 s Pravnog fakulteta Osijek. Petero je vanjskih suradnika, dvoje profesora socijalnog rada sa Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji će se potpuno posvetiti radu na novom studiju, s obzirom na to da su u mirovini, jedna profesorica socijalnog rada s ljubljanskog Fakulteta socijalnog rada, jedan profesor socijalnog rada s beogradskog Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju te docentica psihologije s osječkog Zavoda za vještačenje. U Hrvatskoj ne možete uvijek očekivati osnivanje novog studija samo vlastitim kadrom, jer da je to tako, tada mnogi osječki fakulteti, poput Pravnog ili Medicinskog, danas ne bi postojali. Gotovo četrdeset godina od osnutka Pravnog fakulteta Osijek postojala je potreba za vanjskim nastavnicima koji su dolazili iz Zagreba i Rijeke, a na pojedinim studijskim programima imamo vanjske suradnike i danas. Studij socijalnog rada morat će razvijati vlastiti kadar u suradnji sa Studijem socijalnog rada u Zagrebu, pri čemu je najvažnije da za nova zapošljavanja postoji jamstvo našeg Sveučilišta.

Molim vas, opišite ukratko novi studij - njegovo trajanje, okvirni sadržaj, kvote redovitih i izvanrednih studenata te koje će kompetencije (znanja) i titulu studenti steći završetkom ovog studija.

- Cilj preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada jest prenijeti studentima znanje, vještine i vrijednosti nužne u socijalnom radu kojim se nastoji ublažiti socijalne i ekonomske nepravde te nejednakosti u društvu, poštujući etička načela socijalnog rada, kao i temeljne potrebe i prava ljudi. Sveučilišni preddiplomski studij Socijalnog rada nastoji razvijati temeljne profesionalne kompetencije socijalnih radnika kroz usvajanje teorija i metoda socijalnog rada i njihovu praktičnu primjenu u obavljanju djelatnosti socijalnog rada. Glavna metodska područja u profesionalnom djelovanju socijalnih radnika obuhvaćena preddiplomskim programom su, prema Zakonu o djelatnosti socijalnog rada: socijalni rad s pojedincem, socijalni rad s grupom, socijalni rad u zajednici te s njima povezana područja - socijalno planiranje i istraživanja u socijalnom radu.

Daljnji je cilj ovog programa studija socijalnog rada uskladiti se sa zahtjevima i potrebama pojedinca, obitelji i društva u 21. stoljeću obilježenom značajnim socijalnim, ekonomskim i političkim promjenama, kako u europskom i globalnom, tako i u hrvatskom kontekstu, povezujući se sa suvremenim vještinama i strukom. Prvostupničko obrazovanje za socijalne radnike u ovome je studijskom programu organizirano u šest semestara s ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova, na način da je u okviru svih semestara (osim prvog) organizirana praktična nastava sa sveukupnim opterećenjem od 30 ECTS bodova. Studij će biti organiziran kao redovni i izvanredni, a završavat će se obranom završnog rada (prvostupnik/prvostupnica socijalnog rada). Optimalan broj studenata koji upisuju prvi semestar preddiplomskog studija Socijalnog rada je 40 redovnih i 20 izvanrednih studenata.

Razgovarao: Tomislav Levak
Nedostatan broj socijalnih radnika u istočnoj Hrvatskoj

U Centru za socijalnu skrb Osijek priznaju kako socijalnih radnika nedostaje u cijeloj državi, ali upozoravaju da je država zabranila zapošljavanja u tom segmentu. Vidite li to kao problem?

- Ako već postoji potreba za socijalnim radnicima, a društvene i ekonomske prilike u ovom dijelu Hrvatske nisu baš sjajne, tada ne vidim problem o kojem govorite. Ono što vidim kao problem jest odlazak slavonskih maturanata na studij socijalnog rada u Bosnu i Hercegovinu, te problem u vezi s priznavanjem njihovih diploma, kao i već istaknut nedostatak socijalnih radnika u istočnoj Hrvatskoj.

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana