Učionica
STIPENDIJE U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

Sveučilište ponovno stipendiralo izvrsne studente i studente u stanju socijalne potrebe
Objavljeno 13. ožujka, 2017.
UKUPAN GODIŠNJI IZNOS STIPENDIJE JE 10.800 KUNA, ODNOSNO 900 KUNA MJESEČNO

Vezani članci

REZULTATI NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA I POTPORA

Studentima Sveučilišta u Osijeku dodijeljeno ukupno 205 stipendija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je 30. studenoga 2016. natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2016./2017. godinu.

Riječ je o stipendijama redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija, kojima je, prema propozicijama natječaja, bilo namijenjeno ukupno 200 stipendija te 10 potpora, odnosno 130 stipendija za izvrsnost, 10 stipendija studentima aktivnim sportašima te 60 stipendija i 10 potpora studentima u stanju socijalne potrebe.

Stipendije za izvrsnost i studente sportaše

Stipendije za izvrsnost dodjeljivale su se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, a koji su izrazito uspješni studenti. Studenti viših godina studija morali su uz opće uvjete natječaja ispuniti i posebne uvjete, odnosno steći minimalno 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i ostvariti prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija prema kojem ulaze u 10 % (deset posto) najuspješnijih studenata na studiju sukladno s kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice na kojoj studiraju. Poseban uvjet za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija bio je da se nalaze na rang-listi 10 % (deset posto) najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) za akademsku 2016./2017. godinu. Poseban uvjet za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija bio je da se nalaze na rang listi 10% (deset posto) najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice na kojoj studiraju (rezultati razredbenog postupka ili uspjeh/aritmetički prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija) za akademsku 2016./2017. godinu. Od 130 stipendija za izvrsnost Sveučilište je 60 stipendija dodjeljivalo studentima viših godina studija, 30 stipendija dodjeljivalo se studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, a 40 stipendija dodjeljivalo se studentima upisanim u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija. Pri vrednovanju prijava prednost su imali studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija, kao što su rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi (znanstveni ili stručni), kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine, a za umjetničke studije uzimali su se u obzir ostvareni javni umjetnički nastupi, kao i umjetnička djela.

Ukupno 10 stipendija studentima aktivnim sportašima dodjeljivalo se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji imaju 1., 2. ili 3. stupanj kategorije sportaša, što se dokazuje rješenjem Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša. Pri vrednovanju postignuća u obzir se uzimala uspješnost tijekom studija, dodatna postignuća: rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija.

Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe

Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljivale su se redovitim studentima viših godina koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studenti koji su se prijavljivali za tu kategoriju stipendija morali su biti redoviti studenti II. ili viših godina sveučilišnih ili stručnih studija te imati prosjek ocjena svih položenih ispita u prethodnoj godini studija najmanje 3,00. Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljivale su se prema sljedećim potkategorijama: stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja, stipendije studentima s invaliditetom i stipendije studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama.

Od ukupno 60 stipendija 40 stipendija dodjeljivalo se studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja, gdje se uz kriterij materijalnog položaja vrednovao i kriterij uspješnosti na studiju, prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća, kao što su rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija, 10 stipendija dodjeljivalo se studentima s invaliditetom, pri čemu se u obzir uzimao utvrđeni postotak tjelesnog oštećenja, kao i kriteriji uspješnosti u studiju, prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća, kao što su rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija. Uz to, 10 stipendija dodjeljivalo se studentima koji pripadaju drugim potencijalno ranjivim skupinama, odnosno studentima koji žive u obitelji s troje ili više malodobne djece, studentima koji su roditelji, studentima čiji je roditelj hrvatski branitelj 100-postotni invalid, studentima koji su bez odgovarajuće roditeljske skrbi te koji su korisnici stalne pomoći za uzdržavanje sukladno sa zakonom koji regulira socijalnu skrb. Uz kriterij socijalnog uvjeta vrednovao se i kriterij uspješnosti u studiju, prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća, kao što su rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

Ukupan iznos stipendija za izvrsnost, stipendija studentima aktivnim sportašima te stipendija studentima u stanju socijalne potrebe iznosio je 10.800 kuna, odnosno 900 kuna mjesečno tijekom jedne akademske godine. Sveučilište je također dodjeljivalo ukupno 10 potpora studentima za pokriće troškova studija (školarine) od 50 % do 100 % iznosa školarine tako da se prema ukupnom broju za dodjelu studentskih potpora 50 % dodjeljuje za iznos od 50 % školarine i 50 % za iznos od 100 % školarine. Pri vrednovanju, uz kriterij materijalnog položaja, vrednovao se kriterij uspješnosti u studiju, prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća, kao što su rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

(Iva Perić Kuzmanović)

Možda ste propustili...

SURADNJA AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU I RIDER SVEUČILIŠTA IZ SAD-A

Od 28. do 30. svibnja održani Dani internacionalizacije u Osijeku

FESTIVAL POVIJESTI KLIOFEST 2018. NA FILOZOFSKOME FAKULTETU OSIJEK

Predstavljene dvije nove historiografske studije mladih hrvatskih povjesničara

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana