Čestitamo roditeljima
9. 3. 2017.

Moi Haršanji, Doris Vajtner, Katja Antolić, Lora Pahanić, Larisa Šmit
Objavljeno 9. ožujka, 2017.

Moi Haršanji (3770/50), kći Ivane i Tomislava

Doris Vajtner (3370/50), kći Andrijane i Ivana

Katja Antolić (2900/46), kći Lane Bajramović Antolić i Andreja Antolića

Lora Pahanić (3510/51), kći Ane i Gorana

Larisa Šmit (3240/50), kći Marijane i Igora