Čestitamo roditeljima
2. 3. 2017.

Tena Kvolik, Mia Polgar, Mia Malijurek
Objavljeno 2. ožujka, 2017.

Tena Kvolik (3910/52), kći Tee i Ivana

Mia Polgar (3930/52), kći Antonije i Darka

Mia Malijurek (3750/50), kći Marine i Jure