Čestitamo roditeljima
8. 2. 2017.

Fran Reštegorac, Petra Špoljarec
Objavljeno 8. veljače, 2017.

Fran Reštegorac (3.600/52) sin Daniele i Igora

Petra Špoljarec (3.420/49) kći Sande i Josipa