Novosti
PRIZNANJE SLAVONSKIM LIJEČNICIMA

U Osijeku sedam
novih članova Akademije
Objavljeno 18. prosinca, 2016.

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) znanstvenonastavna je ustanova za promicanje medicinskih znanosti radi unapređivanja narodnoga zdravlja. To je institucija vrhunskih liječnika znanstvenika kojoj je temeljni zadatak da najkompetentnije i na najvišoj znanstvenoj razini raspravlja o svim pitanjima bitnim za medicinsku znanost i struku te zdravlje hrvatskih građana, uporabu novih tehnologija u medicini, poticanje poboljšanja zakonske regulative, predlaganje novih sustavnih i organizacijskih rješenja, domišljanje smjerova razvitka medicinske znanosti i zdravstva te visokoškolske nastave iz različitih područja biomedicine bilo kojeg stupnja. Osnovana je 1961. godine u okviru Zbora liječnika Hrvatske, a od 1997. godine na temelju odluke Sabora nosi ime Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. Broj članova Akademije ograničen je statutom i ona danas ima 300 redovitih, 50 suradnih i 40 počasnih članova stranih državljana. Doprinos unaprjeđenju medicinske struke i znanosti s područja Osječko-baranjske županije u AMZH-u već niz godina daju redoviti članovi AMZH: prof. emer. Antun Tucak, prof. dr. sc. Zdravko Ebling, prof. dr. sc. Đuro Vranković, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prof. dr. sc. Pavo Filaković (iz Osijeka), dr. sc. Marko Krznarić iz Vinkovaca te doc. dr. sc. Olga Jelić i doc. dr. sc. Antun Jelić iz Slavonskog Broda. Na osnivačkoj skupštini AMZH Podružnice u Osijeku za predsjednika je izabran prof. emeritus Antun Tucak, za dopredsjednika prof. dr. sc. Aleksandar Včev, a za tajnika prof. dr. sc Zdravko Ebling. Za nove članove AMZH Podružnice Osijek izabrani su: prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, prof. dr. sc. Davorin Đanić, prof. dr. sc. Rudika Gmajnić. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, prof. dr. sc. Savo Jovanović, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, prof. dr. sc. Jure Mirat, i prof. dr. sc. Marija Pajtler. E.S.

promicanje medicinskih znanosti

Glavni ciljevi AMZH su promicanje medicinskih znanosti, unaprjeđivanje narodnog zdravlja, afirmacija hrvatske medicine u zemlji i svijetu, održavanje znanstvenih i stručnih skupova, izdavanje publikacija koje pomažu promicanju medicinskih znanosti i unaprjeđivanju narodnog zdravlja, izdavanje ljetopisa i znanstvenih časopisa, suradnja s ustanovama i udrugama sa srodnim ciljevima i djelatnostima u zemlji i inozemstvu, izrada znanstvenih projekata. Svake godine AMZH organizira nekoliko desetaka simpozija, znanstvenih sastanaka, tribina, tečaja, škola i radionica, organizator je ili pokrovitelj više kongresa.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike