Osijek
DAVOR VIĆ, DIREKTOR UNIKOMA

Značajno smanjena količina miješanog otpada koja završava na Lončarici Velikoj
Objavljeno 2. prosinca, 2016.

Godina 2016. za osječko trgovačko društvo Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo prolazi u znaku redovitog obavljanja djelatnosti za koje je registrirano i visokim stupnjem realizacije radova iz godišnjih ugovora sklopljenih s Gradom Osijekom.

U iščekivanju niskih temperatura i snijega, a time i aktiviranja zimske službe, završavaju se građevinski radovi na redovitom i izvanrednom održavanju cesta, biciklističkih i pješačkih staza, a radovi na održavanju javne higijene i javnih zelenih površina su u zimskom režimu, što znači suho pranje javnih površina, skupljanje lišća, okopavanje i zaštitu sadnica te zatvaranje i konzerviranje osječkih fontana.

Naravno, uz sve navedene aktivnosti koje se smatraju redovitima i svakodnevnima, Unikom d.o.o. kao glavni provoditelj aktivnih mjera zaštite okoliša nastavlja razvijati moderan i održiv sustav gospodarenja otpadom usklađen s nacionalnim strategijama Zakona o održivom gospodarenju otpadom Republike Hrvatske.

Gradnja kompostane

Među najvažnijim pothvatima u Unikomu ističu gradnju građevine za biološku obradu otpada ili kompostane.

- Izdvajanjem, posebnim skupljanjem i obradom svega onog što ostaje u obradi brojnih javnih zelenih površina, vrtnog otpada iz dvorišta i okućnica naših sugrađana značajno smo pridonijeli smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koje svakodnevno završava na odlagalištu Lončarica Velika. Konkretno, očekujemo 10 % smanjenje u ovoj u odnosu na prethodnu godinu, što je i bolje nego što smo planirali sukladno našem planu da od 2013. do 2020. povećamo postotak odvojenog otpada na spomenutih zakonom propisanih 50 % - kaže Davor Vić, direktor Unikoma.

Vezano uz Lončaricu Veliku, potrebno je istaknuti da su, nakon višegodišnjih napora gradske uprave, riješeni svi imovinskopravni odnosi te je obavljena izvedba nove kasete za odlaganje otpada.

- Time se prekida odlaganje otpada na postojećem tijelu odlagališta, pa ono može krenuti u sanaciju. Novom je kasetom Osijek premostio razdoblje do gradnje regionalnog centra za odlaganje otpada i time izbjegao scenarij u kojem otpad odvozi u susjedne općine, županije ili slično. To bi rezultiralo povećanim troškovima te bi bilo krajnje upitno zadržavanje postojeće cijene odvoza otpada, za koju je evidentno da je jedna od najkorektnijih u Hrvatskoj - ističe Vić.

EU projekti

Kao i dosad, Unikom uspješno prijavljuje pojedine planirane aktivnosti na sufinanciranje preko EU projekata. Tako je i u 2016. godini uspješno realizirao projekt iz IPA prekogranične suradnje s mađarskim Beremendom.

- U sklopu toga uspostavili smo odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada u naseljima kolektivnog stanovanja, što je projekt specifičan ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Potvrdu tog razmišljanja izvan dosadašnjih okvira dalo je i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode time što je taj koncept uvrstilo u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2022. koji je trenutno u fazi javne rasprave i koji bi hitno trebalo donijeti kako bi se Hrvatskoj omogućilo daljnje povlaćenje financijskih sredstva iz EU. Valja napomenuti da smo za 2017. godinu prijavili još dva projekta te s obzirom na dosadašnja iskustva očekujemo da ćemo početkom iduće godine dobiti pozitivan odgovor o početku njihove realizacije - naglašava Vić.

S poslovne strane, Unikom u 2016. godini posluje stabilno, s uravnoteženim prihodima i rashodima, te s poslovnim rezultatom pozitivnog predznaka. Time je, nakon 2015. godine koju je tvrtka završila s planiranim gubitkom i negativnim poslovnim rezultatom, uspješno konsolidirano poslovanje u okvirima smanjenog gradskog proračuna, povećanih ulaganja u sustav odvojenog prikupljanja otpada kako bi on bio ne samo usklađen sa zakonom već i donosio konkretne rezultate u pogledu odlaganja smanjenih količina miješanog komunalnog otpada.

- Uz sve navedeno, kvaliteta i pravodobnost obavljenih poslova prema našim krajnjim korisnicima, a to su građani grada Osijeka, moraju biti na viskoj razini, dok troškovi, kako odvoza otpada našim sugrađanima, tako i radova koje naplaćujemo Gradu Osijeku, moraju biti prihvatljivi, što je najbolja potvrda da je sustav koji smo uspostavili održiv - zaključuje Vić. D. Kuštro

Među najvažnijim pothvatima u Unikomu ističu gradnju građevine za biološku obradu otpada ili kompostane

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PRED KBC-OM POSTAVLJENA PRVA OD PET KOMUNIKACIJSKIH PLOČA

Olakšana komunikacija djeci s
govorno-jezičnim poteškoćama

2

LARVICIDNI TRETMANI

Grad Osijek u borbu protiv komaraca opet zajedno sa susjedima

3

POGLED KROZ KLJUČANICU: DAN ZA SREDNJOŠKOLCE NA EKONOMSKOM FAKULTETU

Studiranje nije samo polaganje ispita nego i brojne aktivnosti u udrugama