Čestitamo roditeljima
15. 11. 2016.

Matej Dobsai, Sara Bobinac, Emanuel Gabrijel Molnar, Lara Grivičić
Objavljeno 15. studenog, 2016.

Matej Dobsai (3250/52), sin Manuele i Ćabe

Sara Bobinac (3480/51), kći Jasmine i Benedikta

Emanuel Gabrijel Molnar (3950/51), sin Jasmine i Danijela

Lara Grivičić (3030/51), kći Marinele i Marija