Čestitamo roditeljima
9. 11. 2016.

Bruno Azenić, Luka Karalić, Noa Abramović, Dea Barić
Objavljeno 9. studenog, 2016.

Bruno Azenić (3570/51), sin Ane i Mirana

Luka Karalić (3730/52), sin Kristine i Stjepana

Noa Abramović (3450/49), sin Martine Dojčimović Abramović i Tomislava Abramovića

Dea Barić (3640/50), kći Silvije i Denisa