Čestitamo roditeljima
26. 10. 2016.

Šimun Šimetić, Mia Brajković
Objavljeno 26. listopada, 2016.

Šimun Šimetić (4360/54), sin Lucije i Nikole

Mia Brajković (3100/49), kći Jelene i Ivana