Čestitamo roditeljima
21. 10. 2016.

David Sršić, Lana Purgar, Simona Horvat
Objavljeno 21. listopada, 2016.

David Sršić (3150/48), sin Mirte i Krunoslava

Lana Purgar (3700/51), kći Ivane i Dragutina

Simona Horvat (4030/51), kći Mirele i Predraga