Čestitamo roditeljima
17. 8. 2016.

Veronika Vilić, Teo Tauzović, Leona Grebić
Objavljeno 29. kolovoza, 2016.

Veronika Vilić (3100/49), kći Ružice i Vjekoslava

Teo Tauzović (2830/46), sin Maje i Romea

Leona Grebić (2830/48), kći Aleksandre i Miroslava