Čestitamo roditeljima
25. 8. 2016.

Dora Radetić, Paola Arežina, Daniel Banović, Ira Romanović
Objavljeno 25. kolovoza, 2016.

Dora Radetić (3050/49), kći Ines i Gorana

Paola Arežina (2640/48), kći Ksenije i Igora

Daniel Banović (4000/53), sin Danijele i Marinka

Ira Romanović (3010/48), kći Ivane i Renata