Novosti
NOVA AFERA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Ubacili krivi koeficijent u obračun i zakinuli stočare
Objavljeno 28. srpnja, 2016.
Mlinarić: 3000 poljoprivrednika oštećeno je za 800 do 1300 kn/ha

Izjavivši u dnevniku jedne TV kuće da su potpore isplaćene u roku, ministar poljoprivrede Davor Romić svjesno je lagao javnost. Nakon te laži u više nas je navrata uvjeravao i da je s isplatama sve u redu te da smo mi seljaci samo malo neuki da to shvatimo. Međutim, dobili smo informacije koje dokazuju da je Agencija za plaćanje u poljoprivredi nesposobna za isplatu potpora i da je napravila štetu našim poljoprivrednicima te da još uvijek isplaćuje potpore, kaže Mato Mlinarić, predsjednik Nezavisnih hrvatskih seljaka.

Zakinuli poljoprivrednike

U vezi sa štetom nanesenoj poljoprivrednicima, Mlinarić navodi da je u isplati za potpore (za travnjake, pašnjake, proteinske usjeve), pri čemu se za prihvatljivost hektara i broja grla koriste podaci iz Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA), Agencija za plaćanje u poljoprivredi (APPRRR) pogrešno primijenila koeficijente i tako izbacila velik broj korisnika iz dodjele tih potpora.

“Time su zakinuli naše poljoprivrednike. Procjenjujemo da ih je više od 3000, a svaki je zakinut za iznos od 800 do 1300 kuna po hektaru. Ovakav rad APPRRR koštat će našu poljoprivredu i više od prije navedenih 300 milijuna kuna za koje će Europska unija uskratiti plaćanje Hrvatskoj. Kašnjenje isplate i nesposobnost Agencije ne bi bili veliki problem za naše seljake, koji su na to i naviknuli, kada on ne bi otkrio puno veće probleme koji će prouzročiti štetu našim poljoprivrednicima”, kaže Mato Mlinarić te dodaje da je problem, koji ministar poljoprivrede Davor Romić očito ne razumije ili skriva od javnosti, što će se refundacija od Europske komisije (EK) dobiti samo za iznose potpora koji su isplaćeni u roku, što, konkretno, znači da tih 300 milijuna kuna neće moći dobiti.

“Agencija za plaćanja ovime je još jednom pokazala nesposobnost u provedbi sustava plaćanja potpora, a budući da je ona glavna poluga za povlačenje sredstava iz fondova EU za poljoprivredu, stanje je alarmantno. Nisu završeni natječaji za Mjere 4, kako prvi tako ni drugi. Natječaj za Mjeru 6.3.1. još nije završen jer svi nisu dobili odluke. Odluke o odobravanju za M 6.1.1 nisu se počele izdavati, zakasnili su s isplatama potpora za izravne potpore i IAKS mjere i napravili štetu poljoprivredi. Smatramo da je posve očito kako se ministar Romić jako dobro uklopio u skup nesposobnih birokrata u Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje, koji upravljaju našom poljoprivredom i usput joj čine veliku štetu”, kaže Mlinarić.

Jesu li svi ti navodi i tvrdnje istiniti, jučer smo pokušali doznati u Agenciji za plaćanje.

Upitali smo Agenciju za plaćanje “je li točno da su zbog pogreške Agencije za plaćanje stočari zakinuti za potpore za djetelinsko-travne smjese, i to za čak 30 posto. Pojedine seljačke udruge tvrde da je Agencija za plaćanje pogrešno primijenila koeficijente i pri tome izbacila velik broj korisnika iz dodjele tih potpora te time zakinula poljoprivrednike. Neke procjene idu u smjeru da ih je više od 3000, i to za iznose od 800 do 1300 kn po hektaru. Kako će se, ako je to točno, i kada obeštetiti poljoprivrednici?” Dobili smo odgovor da im nije jasno što ih se pita te su i nakon dodatka pitanju da se radi o proizvodno vezanoj potpori za proteinske usjeve s trajnim pašnjacima odgovorili da im i dalje iz upita nije razvidno na što se točno poljoprivrednici žale te na osnovi kojih informacija procjenjuju štetu za poljoprivrednike.

Prepisali pravilnik

“Iz tog razloga, a s ciljem boljeg razumijevanja, šaljemo vam nekoliko osnovnih informacija o sustavu izravne potpore temeljem kojega Agencija za plaćanja provodi isplate, a koje su vezane za držanje stoke i izračun potpora temeljem koeficijenata za uvjetna grla. Uvjeti za odobravanje i isplatu izravne potpore u 2015. godini propisani su Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja. Vezivanje površina uz držanje stoke i izračun potpore na temelju koeficijenata za uvjetna grla propisano je samo kod proizvodno vezane potpore za soju kao krmno proteinski usjev. Naime, korisnik proizvodno vezane potpore za soju mora na svom poljoprivrednom gospodarstvu držati barem 4 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje izračunatih na temelju koeficijenata za izračun uvjetnih grla. Pri tome se kao osnovica za izračun uvjetnih grla uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), Središnji popis matičnih grla i Središnji popis matičnih jata svakog prvog dana u mjesecu u godini u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev. Postupak sustava identifikacije i registracije životinja vodi Hrvatska poljoprivredna agencija, a baze podataka koje između ostalog uključuju i ažurne podatke o starosti grla, Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA na dnevnoj razini po jedinstvenim matičnim identifikacijskim brojevima poljoprivrednika (MIBPG). Poljoprivrednici su dužni sve promjene na gospodarstvu u vezi držanja i kretanja stoke ažurno dojavljivati u JRDŽ. Nadalje, članak 15. Pravilnika propisuje minimalne uvjete koje je korisnik programa izravnih plaćanja dužan ispunjavati kako bi održavao poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj. Što se tiče trajnih travnjaka propisana je obaveza košnje barem jednom godišnje u skladu s pravilima višestruke sukladnosti ili napasivanja. Za krške pašnjake je propisano da korisnik mora održavati košnjom ili napasivanjem s minimalno 0,1 uvjetnim grlom po hektaru. Ukoliko su krški pašnjaci održavani košnjom kriterij napasivanja s minimalno 0,1 uvjetnim grlom po hektaru se ne primjenjuje”, odgovor je Agencije iz kojeg se vidi da su prepisali odredbe Pravilnika, iz kojih je vidljivo što bi trebalo napraviti a ne ono što su oni učinili, tj. koji su koeficijent u obračunu primijenili.

Također, u vezi s objašnjenjem upita, da se radi o “proizvodno vezanoj potpori za proteinske usjeve trajnim pašnjacima”, navode da “proizvodno vezana potpora za proteinske usjeve trajnim pašnjacima ne postoji. Ta je potpora namijenjena uzgoju krmnog bilja na oranicama”. U nastavku odgovora, tj. prepisanih odredbi Pravilnika, naveli su i kako je Agencija za plaćanja obavila isplate poljoprivrednicima, a ako se raspolaže nekim konkretnim slučajevima poljoprivrednika u kojima postoje nejasnoće oko izračuna potpora i primjene koeficijenata, mole da im ih se dostavi.

Zdenka RUPČIĆ
SELJACIMA JOŠ UVIJEK STIŽU POTICAJI

Hrvatski Pravilnik o provedbi izravne potpore u poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, jednako kao i članak 75. EU direktive 1306/13, jasno kažu koji je krajnji rok isplate potpora. “Plaćanja u okviru programa potpore i mjere iz članka 68. stavka 2. izvršavaju se u razdoblju od 1. prosinca do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.” Ove godine bila je moguća iznimka i rok se mogao produžiti na zahtjev države članice, a Hrvatska to nije zatražila. Prema našim izvorima, Agencija nije isplatila oko 300 milijuna kuna do zadanoga roka, a Agencija i dalje radi obrade i obavlja izračune i plaćanja prema proizvođačima, rekao je Mato Mlinarić.

LJUBICA GOJAK

poljoprivrednica iz Kajgane

Od travnja sam dobila 11 uplata potpora - posljednja je sjela u petak

Tragom ministrovih izjava da su sve potpore isplaćene u roku, tj. do 30. lipnja, razgovarali smo s nekolicinom poljoprivrednika kojima poticaji još uvijek stižu. Među njima je Ljubica Gojak iz Kajgane, kod Bjelovara, koja se poljoprivredom bavi još od 1996. godine.

- Agencija za plaćanja u poljoprivredi još uvijek isplaćuje potpore, i to otprilike tjedno jedanput. Konkretno, ja sam od 11. travnja do petka, 25. srpnja, imala ukupno 11 uplata, i to - od samo 34 kune do 32.000 kuna (uplate su bile i po 17.000 kuna, 900 kuna, 4000 kuna...). Potpore dobivam za ratarsku proizvodnju na 100 hektara poljoprivrednih površina. Hoće li uplata potpora biti još, ne znam jer ne vidim opis plaćanja, tj. za što sam sve dobila novac. Potpore obično sjedaju na račun ponedjeljkom ili petkom. Mi poljoprivrednici u totalnom smo neznanju oko isplate potpora jer smo do sada samo jedanput dobili specifikaciju. Zbog toga naši knjigovođe imaju velikih problema u vođenju knjiga naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Očito da u Agenciji za plaćanje vlada totalni kaos i zbrka - kazala je Gojak.

pogreška

NITKO JU NE PRIZNAJE, IAKO JE OČIGLEDNA