Učionica
MEĐU 17 NAJBOLJIH VISOKOOBRAZOVNIH INSTITUCIJA U HRVATSKOJ

Filozofski fakultet u Osijeku dobio certifikat za kvalitetu
Objavljeno 8. srpnja, 2016.

A kreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske na svojoj je sjednici 17. svibnja 2016. godine donio zaključak o izdavanju certifikata Filozofskom fakultetu u Osijeku za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguravanja kvalitete.

Ustanova koja želi dobiti certifikat mora proći postupak vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete koji se provodi u ciklusima od pet godina. Vanjskom prosudbom prosuđuje se koliko visoko učilište vodi brigu o akademskim standardima i kvaliteti po pitanju unaprjeđivanja mogućnosti za stjecanje određenih stupnjeva obrazovanja, potpore ostvarenju misije i strateških ciljeva jedinice za osiguravanje kvalitete na visokom učilištu te uspoređivanja dostignutih standarda i kvalitete s kvalitetom i standardima koji se primjenjuju na sličnim visokim učilištima u zemlji i zemljama EU-a. Razvijena faza sustava, koju je ostvario Filozofski fakultet, predstavlja III. stupanj razvijenosti i označava da je sustav osiguravanja kvalitete u funkciji, da je provedena unutarnja prosudba i da se sustav unapređuje na temelju rezultata unutarnje prosudbe. Filozofski fakultet u Osijeku ima 55 godina dugu tradiciju odgoja i obrazovanja studenata, a ovaj je certifikat potvrda izvrsnog rada cjelokupnog osoblja i studenata.

Sveučilište u Osijeku ima veliki razlog za zadovoljstvo, budući da su u zadnjih pet godina čak dva fakulteta ostvarila uvjete za dobivanje certifikata za kvalitetu, Filozofski i Građevinski fakultet. Ovu potvrdu kvalitete pokušat će slijediti i ostale sastavnice Sveučilišta u svrhu profiliranja Sveučilišta u Osijeku u centar izvrsnosti te garanciju dobrog i kvalitetnog studiranja.

(Alma Vančura)

Jedini iz humanističkih znanosti

"Jako smo ponosni i sretni što je Filozofski fakultet konačno dobio certifikat za kvalitetu, jer riječ je o dugogodišnjim naporima svih djelatnika i studenata našeg fakulteta te srdačno zahvaljujem svima koji su svojim nesebičnim zalaganjima pridonijeli da naša ustanova uđe u krug najboljih. Ističem da je važnost ovog priznanja tim veća, budući da su certifikat, otkad je započeo postupak vanjske neovisne periodične prosudbe 2010. godine, dobila uglavnom privatna veleučilišta, rektorati te fakulteti iz tzv. STEM područja. Mi smo jedini fakultet u Hrvatskoj koji se bavi humanističkim znanostima, a koji je dobio certifikat za kvalitetu", istaknula je dekanica prof. dr. sc. Loretana Farkaš.