Čestitamo roditeljima
20. 6. 2016.

Dunja Barat, Elena Rabi, Luka Marčetić, Vito Varga, Noa Živković
Objavljeno 20. lipnja, 2016.

Dunja Barat (3140/51), kći Sandre i Ivice

Elena Rabi (3780/51), kći Anamarije i Saše

Luka Marčetić (3660/51), sin Marije i Nikole

Vito Varga (3380/50), sin Tatjane i Josipa

Noa Živković (3950/52), sin Lidije i Hrvoja