Osijek
OŠ TENJA U PROGRAMU ERASMUS+

Po kreativne metode u Malagu, Barcelonu, London, Lisabon, Istanbul i Oxford
Objavljeno 15. listopada, 2015.
Učitelji će na nove načine prenositi znanja na učenike

Osnovna škola Tenja sudjeluje u programu Erasmus+, Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), u potprogramu KA1 (Ključna aktivnost 1), s projektom Classroom of tomorrow, koji provode godinu dana, a u njega je uključeno sedam djelatnika škole, članova školskog tima.

To su koordinatorica projekta Jadranka Bando, tajnica škole, i učitelji Veseljko Ničić (engleski jezik), Tihana Lončar (engleski jezik), Renata Čeč (hrvatski jezik), Tamara Lajoš (matematika), Silvija Škobić (likovna kultura) i Arijana Šmit (glazbena kultura). U sklopu projekta oni odlaze na mobilnosti - stručna usavršavanja u inozemstvo, a novostečena znanja prenose učenicima. Do sada je realizirano pet usavršavanju, a do kraja godine slijede još dva.

Koordinatorica Jadranka Bando bila je u Malagi (Španjolska), a tema seminara bila je kako razviti europsku i internacionalnu dimenziju škole te kako razvijati školska partnerstva i zajedničke projekte. Učiteljica Tamara Lajoš bila je na seminaru u Barceloni, a teme su bile: suradnja u učenju, međupredmetne aktivnosti, istraživanje, rad na projektu i socijalna svijest, videoprodukcija u nastavi prirodne grupe predmeta. Učitelj Veseljko Ničić bio je na seminaru u Londonu, gdje je naučio kako u nastavi stranog jezika primijeniti nove kreativne metode u učenju.

Učiteljica likovne kulture Silvija Škobić sudjelovala je na stručnom usavršavanju u Lisabonu, a teme su bile: europsko građanstvo i identitet, vještine i kompetencije interpretacije muzeja, građenje dugoročnih odnosa s kolegama u Europi, bolje razumijevanje europskog školskog sustava i mnoge druge.

Učiteljica glazbene kulture Arijana Šmit u Istanbulu je, s drugim sudionicima seminara, učila kroz izvanučioničku nastavu o povijesti, umjetnosti, likovnoj kulturi, književnosti, na osnovi onoga što se čuje, intenzivno slušajući, zatvorenih očiju. Do kraja projekta učiteljice Tihana Lončar i Renata Čeč putuju na seminar u Oxford na stručno usavršavanje o metodi CLIL, gdje će kroz neformalne oblike učenja i rada steći nova znanja i vještine, koje će moći integrirati u rad s učenicima.

- Sudjelovanjem u projektima u sklopu programa Erasmus+ želimo poticati učitelje na usavršavanja, stjecanje novih znanja i vještina, integraciju novih znanja u nastavnu praksu, što će u konačnici pozitivno utjecati na prenošenje znanja na učenike i motivaciju za daljnji rad - kaže koordinatorica Jadranka Bando.

Vesna LATINOVIĆ
INOVATIVNE I KREATIVNE AKTIVNOSTI

“Sudionici mobilnosti sudjelovanjem u projektu razvit će svoje profesionalne vještine, a primjenjujući nove metode u nastavi unijet će inovativni pristup u rad s učenicima. Cilj nam je stvoriti izazovne, inovativne i kreativne aktivnosti za učenike u projektima s partnerskim školama, preko eTwinning portala i ostvariti nove kontakte te stvoriti mogućnosti za pripremu i realizaciju novih budućih partnerskih projekata. Realizacijom projekta putem mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja, OŠ Tenja postat će otvorenija, pristupačnija i efikasnija, u smislu stvaranja novih projekata i partnerstava sa školama diljem Europe”, kaže Bando.

Možda ste propustili...