Učionica
ODJEL ZA MATEMATIKU

Među završenim studentima diplomskih studija Odjela gotovo nema nezaposlenih
Objavljeno 10. srpnja, 2015.

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovan je 1. listopada 1999. kao prvi sveučilišni odjel u Republici Hrvatskoj organiziran po uzoru na zapadnoeuropska i američka sveučilišta.

Jezgra budućeg sveučilišnog Odjela za matematiku formalno se počela stvarati 1993. godine osnivanjem Udruge matematičara Osijek, Zavoda za primijenjenu matematiku i pokretanjem redovitog Matematičkog kolokvija te pokretanjem znanstvenog časopisa "Mathematical Communications" 1996. godine.

Danas, 16 godina nakon osnutka, Odjel za matematiku ima 52 zaposlenika, od kojih je 19 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, te ukupno 27 doktora znanosti. Odjel samostalno nosi i izvodi nastavu matematike na svojim studijskim programima i sudjeluje u organizaciji i izvođenju nastave matematike i statistike na drugim sastavnicama Sveučilišta. Također, Odjel organizira znanstveno-istraživački i stručni rad u polju matematike na cijelom Sveučilištu.

O programima i studentima

Na Odjelu za matematiku trenutno studira 460 studenata, na nekom od sljedećih studijskih programa: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (trajanje 3 godine), Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni nastavnički studij Matematika i informatika (trajanje 5 godina), Diplomski sveučilišni studij Matematika sa smjerovima: Financijska matematika i statistika te Matematika i računarstvo (trajanje 2 godine). Svi diplomirani studenti Odjela osposobljeni su za obavljanje poslova koji zahtijevaju sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanje problema (ne nužno matematičkih) primjenom matematičkih modela i računala. Pri tome se studenti nastavničkog studija posebno osposobljavaju za izvođenje nastave matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama. Studenti diplomskog studija smjera Financijska matematika i statistika usmjeravaju se prema analiziranju problema i podataka u gospodarstvu, državnoj upravi, bankama i sličnim institucijama izradom matematičkih modela, novih algoritama i programskih aplikacija. Studenti diplomskog studija smjera Matematika i računarstvo specijaliziraju se za obavljanje poslova u IT sektoru koji zahtijevaju sposobnost izrađivanja programskih aplikacija te rješavanje problema u kojima se traži detaljno poznavanje računala i programiranja računala.

Na poslijediplomskoj razini Odjel za matematiku sudjeluje u izvođenju Zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog studija Matematika zajedno sa Sveučilištima u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Razvoj Odjela za matematiku u znanstveno-istraživačkom smislu kontinuirano je u uzlaznoj putanji. Uspostavljeni su timovi znanstvenika koji obavljaju znanstveno-istraživački rad u nekoliko matematičkih područja (numerička analiza, vjerojatnost i statistika, numerička linearna algebra, parcijalne diferencijalne jednadžbe, računarstvo, optimizacija), orijentiranih prema primjenama, ali i području teorijske matematike te metodike nastave matematike.

Potiče se sudjelovanje u istraživačkim projektima, interdisciplinarna istraživanja, međunarodna znanstvena suradnja i publiciranje u visokokvalitetnim znanstvenim časopisima. Znanstvenici Odjela aktivni su u organizacijskim odborima međunarodnih znanstvenih skupova, kao recenzenti članaka vrhunskih međunarodnih znanstvenih časopisa, kao i u primjeni matematike u lokalnoj zajednici.

Najveći dio istraživačke populacije čine mladi znanstvenici s velikim entuzijazmom za istraživanje. Odjel je organizator mnogih međunarodnih konferencija, kao što su: DAAD International School on Linear Optimal Control of Dynamic Systems, 18th European Young Statisticians Meeting, International Conference on Operational Research, Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, Mathematics and Children. Valja istaknuti kako poslodavci često izravno kontaktiraju Odjel u potrazi za kvalitetnim i stručnim mladim ljudima i zato među završenim studentima diplomskih studija Odjela za matematiku gotovo nema nezaposlenih.

Odjel za matematiku u okruženju

Odjel za matematiku osječkog sveučilišta značajno je pojačao suradnju s gospodarstvom i školama u svrhu približavanja svojih nastavnih programa stvarnim potrebama realnog sektora, kao i približavanja studenata Odjela tvrtkama iz okruženja. Za studente je organizirano obavljanje stručne prakse u prostorima tvrtki i škola, studenti se potiču na izradu diplomskih ili završnih radova u suradnji s tvrtkama te se osigurava dodatna edukacija studenata od strane stručnjaka iz realnog sektora. Često se održavaju tematska predavanja stručnjaka iz realnog sektora, a stručnjaci Odjela sve se više uključuju u rješavanje realnih problema izraslih iz stvarnih potreba tvrtki. Također, Odjel sudjeluje u organizaciji širokog spektra društvenih aktivnosti usmjerenih prema popularizaciji matematike i znanosti općenito, poput Večeri matematike, Zimske matematičke škole te Matematičkih priprema.

Časopis "Mathematical Communications" među 10 % najboljih

Odjel za matematiku izdaje vlastiti međunarodni znanstveni časopis “Mathematical Communications”, koji je danas citiran u relevantnim međunarodnim bazama, kao što su Web of Science, Science Citation Index Expanded te Mathematical Review cover to cover. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2006. godine "Mathematical Communications" ocijenilo je izvrsnim i svrstalo ga u 10 % najboljih časopisa u području prirodnih znanosti. Također, Odjel je suizdavač međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Operational Research Review.

Časopis Osječki matematički list je stručno-metodički časopis Odjela namijenjen učenicima i nastavnicima u srednjim i osnovnim školama te studentima sveučilišta u Osijeku. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2013. godine taj je časopis uvrstilo među najvrsnije časopise za popularizaciju znanosti. Odjel izdaje i sveučilišne udžbenike. Trenutno, za većinu matematičkih i računarskih kolegija koje izvode nastavnici Odjela postoji odgovarajući udžbenik koji studenti mogu kupiti po simboličnim cijenama ili mu besplatno pristupiti preko web-stranica Odjela.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana