Osijek
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU

Promovirani studenti Medijske kulture, Knjižničarstva i Kulturalnog menadžmenta
Objavljeno 13. lipnja, 2015.

Na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera održana je promocija diplomiranih studenata. Promovirani su studenti preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologije, smjer Knjižničarstvo: Maja Alić, Kristina Blažević, Tomislav Debelić, Anamarija Dolić, Željka Đerić, Josipa Galić, Ivana Grubišić, Tajana Kopp, Anja Krmpotić, Lana Ladić, Nela Lugarec, Anamarija Macan, Marija Mađarević, Anja Majstorović, Bernarda Mautner, Nikola Nikolić, Tena Parmać, Maja Pavičić, Tamara Radoš, Ines Rajić, Ivana Ranogajec, Ivana Rebić, Nikolina Španović i Mario Vukobratović.

Promovirani su i studenti preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologije, smjer: Medijska kultura. To su: Alen Andraković, Nataša Barković, Jan Bolkovac, Vedran Drabek, Martina Gavran, Maja Gregić, Sara Grepo, Marija Hodak, Majda Junačko, Ena Kokanović, Kristina Kovačević, Korina Kreća, Filip Kroo Španić, Ana Kukulić Munk, Kristina Lešković, Vanja Maganjić, Josipa Marinić, Ilona Matijević, Ivona Mikić, Milica Pejin, Branimir Suhić, Ema Šakić, Marija Šoštarić, Monika Tadić, Malaika Tordi, Jelena Vuković, Domagoj Wunderlich, Rebeka Zeljko i Zoran Žalac.

Diplome su primili i studenti preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer Kulturalni menadžment: Ivana Babinac, Maja Bogdan, Marija Čer-Krnjaić, Tihana Đukić, Anja Fosić, Dajana Hatvalić, Marina Huskić, Domagoj Junuzović, Olana Kardum, Andrijana Katava, Hrvoje Katona, Josipa Kraljević, Vanessa Daniella Krznarić, Dorijana Košta, Andrea Marolin, Ivona Maršić, Tajana Mohnacki, Laura Plantak, Frano Radić, Marina Šarac, Monika Šestić, Olja Uglik, Marko Vlaičević i Marko Vranješević. V. Latinović

Možda ste propustili...

TEMEPRATURE ZRAKA DOSEGNULE 33 CELZIJEVA STUPNJA

Svatko ima svoj način rashlađivanja

ROK ZA PRIJAVU DO 9. SRPNJA

Infocentar za mlade traži volontere