Novosti
MIJENJA SE ZAKON

Učenici s dvije jedinice
na produženu nastavu
Objavljeno 4. prosinca, 2014.
Ravnatelj škole morat će imati licenciju za rad

Učenici koji na kraju nastavne godine budu imali ocjenu nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta morat će ići na dopunsku nastavu koju će organizirati škola, stoji u novom Prijedlogu zakona o odgoju i obrazovanju.

Učenik će biti dužan pohađati produženi rad u školi koji ne može biti kraći od deset i duži od 25 sati po nastavnom predmetu. Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, učitelj odnosno nastavnik zaključit će mu prolaznu ocjenu.

Definirana je i dobna granica za upis u prvi razred srednje škole. Učenici se mogu upisati do navršenih 17 godina, iznimno, uz odobrenje školskog odbora, do navršenih 18 godina, a oni stariji od 18 godina to će moći učiniti tek uz odobrenje Ministarstva. Prijave će se i ubuduće provoditi preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, osim u posebnim slučajevima, propisanima odlukom o upisu. Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu.

Novo je i to da ravnatelj školske ustanove mora, kako je propisano zakonom, imati licenciju za rad. Međutim, s obzirom na to da nisu osigurane pretpostavke za stjecanje licencije za rad ravnatelja, stoji u Prijedlogu zakona, potrebno je staviti izvan snage odredbe o prestanku mandata ravnatelja svih školskih ustanova u RH i obvezu raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja u svim školskim ustanovama. Na taj način izbjeglo bi se onemogućavanje rada školskih ustanova, s obzirom na to da ni jedna osoba ne bi mogla biti izabrana za ravnatelja školske ustanove, jer nitko ne može ispuniti propisani uvjet.

Da bi netko bio ravnatelj mora imati završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja. To može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij. Uz to, treba imati najmanje osam godina staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Vesna LATINOVIĆ
Prijevoz , pedagoške mjere...

Ovaj zakon definira i niz drugih pitanja kao što su mreža škola, prijevoz učenika, kurikul, pedagoške mjere i mnoga druga, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članka 34., koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Da bi netko bio ravnatelj treba imati najmanje osam godina staža u sustavu obrazovanja

25

školskih sati po predmetu moći će najviše trajati produženi rad u školi zbog negativne ocjene

Možda ste propustili...

CESTOVNI PRIJEVOZNICI UPOZORAVAJU

Nedostaje najmanje 1500 vozača

KVALIFICIRATI KAO NAPAD NA SLUŽBENU OSOBU

Zaštitari su sve češće mete napada

Najčitanije iz rubrike