Novosti
KATALOG OBVEZNIH UDŽBENIKA

Nove knjige u uporabi najmanje četiri godine
Objavljeno 20. svibnja, 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koji će se od školske godine 2014./2015. koristiti u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim strukovnim školama. Katalog sadrži popis obveznih udžbenika i dopunskih sredstava, a tu se nalaze i podatci o naslovu, podnaslovu, autoru, nakladniku, nastavnom predmetu i programu, vrsti škole i razredu za koji je udžbenik i dopunsko nastavno sredstvo odobreno te njihove maloprodajne cijene.

U osnovnim, srednjim školama i drugim ustanovama u sustavu školstva iduće školske godine u uporabi, kao obvezni, mogu biti samo udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva koja su objavljena u Katalogu. Također, u Ministarstvu ističu da će, u skladu sa Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, udžbenici i dopunska nastavna sredstva u uporabi u školama biti najmanje četiri godine. U školama će se koristiti udžbenici i dopunska nastavna sredstva koji su za svaku pojedinu školu objavljeni na njezinoj Konačnoj listi odabranih udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2014./2015., dodaju.

Kataloge za osnovnu školu, gimnazije i strukovne škole, kao i katalog atlasa te nakladnika koji su u Katalogu, može se pronaći na internetskoj stranici Ministarstva: www.mzos.hr.V.Latinović