Novosti
VLADA FORMIRA SLUŽBU ZA IMOVINSKE ODNOSE

Nova centralizacija koja ništa ne
rješava, ili zaštita državne imovine
Objavljeno 9. listopada, 2013.

U sektoru za upravljanje nekretninama, Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) imat će i odjel isključivo za rješavanje imovinskopravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave. Taj će se odjel baviti i slučajevima kada lokalna zajednica bez konzultacije s državom proda njezino zemljište.

Neki od tih slučajeva završili su u DORH-u, a u nekima je država postigla nagodbu o nadoknadi štete s lokalnim vlastima. Tako je primjerice Općina Polača građanima, među kojima su bila i dva Slavonca, prodala zemljište čiji je vlasnik država.

- Građani koji su kupili to zemljište kupili su ga na natječaju Općine, oni nisu krivi, postupali su u dobroj vjeri, ali ne mogu se uknjižiti jer kupili su zemlju od države. Slučaj je morao ići na DORH - kažu naši sugovornici u DUUDI-ju. No, stvari drukčije izgledaju na lokalnoj razini. Kako kaže Anto Vukoje, načelnik općina Darda, neiskorištenoj državnoj imovini najviše bi koristilo da se o njoj brinu općine i gradovi. “Imamo nekretnina za koje već dvije, tri godine tražimo da prijeđu u vlasništvo Općine jer su i ljudi koji ovdje žive godinama izdvajali za doprinose i poreze, za te objekte. Do danas nema rješenja, a objekti stoje i propadaju, iako bismo ih mi priveli svrsi. Takva je situacija i s poljoprivrednim i s građevinskim zemljištem u vlasništvu RH. Pri pravljenju projekta imamo zbog toga velikih problema. Biciklistička staza Antunovac- Osijek- Darda- Mađarska prolazi preko jedne državne čestice, što nam je prouzročilo višemjesečne probleme”, ističe Vukoje. DUUDI će izravno upravljati jedino nekretninama koje su nužne za funkcioniranje države - zgradama u kojima su smještena ministarstva, agencije ili zavodi, dok se za ostale osniva posebno trgovačko društvo. Cilj je da se ta imovina konačno koristi u komercijalne svrhe i državi donosi dobit. Dionicama će pak upravljati posebna služba, ali je tu pitanje vlasništva potpuno čisto. Novi ustroj predviđa i posebne odjele za vojne nekretnine i za oduzetu imovinu. Riječ je o imovini koja je u kaznenim postupcima oduzeta vlasnicima i plan je da ona više ne stoji neiskorištena nego će se odrediti pravila po kojima će ju država koristiti. “Imamo automobile koji stoje po pet godina dok proces traje. Država od toga nema koristi, zašto oni ne bi bili na korištenju u policiji ili institucijama koje se brinu o djeci ili nemoćnima”, kažu u DUUDI-ju.

Igor BOŠNJAK/Jagoda MARIĆ

5

tisuća stanova ima država u svom vlasništvu

Anto Vukoje

načelnik općine Darda

Treći mandat prazni stanovi

Vukoje kao jedan od primjera navodi državne stanove u Dardi koji su prazni već treći njegov mandat. “Svaki dan dolaze ljudi i traže smještaj. Pitaju zašto je to prazno, a ne razumiju da je u vlasništvu države i da tu Općina ne može ništa. Time se prije bavio Fond za raspolaganje državnom imovinom pa smo se godinama 'ubijali' s njima da se nešto riješi. Kao i s državnim zemljištem. U 600 općina i gradova nekoliko je ljudi na tome radilo, a onda bi to nekakva agencija s 20 ili 30 ljudi trebala riješiti. Tako se sljedećih sto godina to neće riješiti”, kaže.

Možda ste propustili...

NOVA VLASNIČKA STRUKTURA

Agrokor: Do nagodbe jednoglasno

IZBORI U JEDNOJ OD NAJSTARIJIH KULTURNIH USTANOVA

Stipe Botica postao novi čelnik Matice hrvatske